Voor de leden:

Ledenlijst

Lidmaatschap

Bijeenkomsten

Studiedagen

Initiatieven waar leden aan meewerk(t)en

Werkdocumenten beroepsbelangen

Dossiers

Actualiteiten

Nuttige links

VVPAZ

 

 

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van de vvpaz moet men aan volgende vereisten voldoen:

Als u beantwoordt aan dit profiel en u bent geïnteresseerd in lidmaatschap van de vereniging, stuur dan een mailtje naar vvpaz@telenet.be

U ontvangt dan een lidmaatschapsfiche waarin enkele informaties worden opgevraagd. Na ontvangst hiervan wordt uw naam toegevoegd aan de distributielijst voor de mededelingen en uitnodigingen. Het lidmaatschap is gratis.

Wie lid wordt kan zelf kiezen of zijn/haar naam op de website wordt vermeld en welke informatie wordt gepubliceerd binnen rubrieken die door de vereniging worden vastgelegd. De actuele lijst kan hier geraadpleegd worden.

U kunt de formulieren schriftelijk of per e-post aanvragen op het secretariaat of u kunt ze hier van het net halen. 

Lidmaatschapsformulier

VVPAZ

Bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 mei 2013 gepland om 14.00 uur in het UZ te Brussel.  Zie nieuws en aankondigingen. 

VVPAZ

studiedagen

We verwijzen in deze naar ons archief.

Initiatieven waaraan leden meewerk(t)en

Op 27.04.2007 is er in het ZOL te Genk een congres " Multidisciplinaritis: wie helpt?’ Over de organisatie van psychosociale zorg in een algemeen ziekenhuis"

Op 23 maart 2006 was er in ZNA Middelheim een symposium met als thema: Samen werken: de psycholoog in het algemeen ziekenhuis

Op vrijdag 1 oktober 2004 was er een studienamiddag en een contactavond rond het thema "De psychologische dienst als ziekenhuisfunctie".

"Het zit niet tussen mijn oren, dokter..."

Symposium op 15 mei 2004, in het ZOL te Genk over het belang van psychologische en psychiatrische aspecten bij chronische pijn.

VVPAZ

Werkdocumenten beroepsbelangen

VVPAZ

Statuut

 

Dossiers

KlinPsy-dossier: Statuut

KlinPsy-dossier: De derde weg

KlinPsy-dossier: Psychologencommissie

KlinPsy-dossier: Procedure voor het verkrijgen van de titel van psycholoog in België

KlinPsy-dossier: Dienst Klinische Psychologie

 

 

Relevante teksten van de Vlaamse overheid

- Onderzoeksrapport eerstelijnspsycholoog (2009)

- Meer lijn in de eerste lijn. Syntheserapport Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg 2010

 

 

Relevante teksten van de Belgische overheid

- Advies betreffende de psychologische functie in het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis (Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen)

- Psychotherapieën: definities, praktijk, erkenningsvoorwaarden (Hoge gezondheidsraad)

- Geïntegreerde behandeling van patiënten in het algemeen ziekenhuis (Hoge Gezondheidsraad)

- Advies m.b.t. de uitoefening van de nieuwe gezondheidszorgberoepen (Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen)

- Multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnsopvang van problemen inzake geestelijke gezondheid

- Geestelijke gezondheidszorg voor kinde­ren en jongeren: ontwikkeling van een beleidsscenario

 

 

Relevante teksten van de Europese overheid

- Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union. – Groen Boek van de Europese Commissie 14.10.2005

- Resolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking - Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie 06.09.2006

- Resolutie van het Europees Parlement over de geestelijke gezondheid (28.01.2009)

- Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

 

 

Publicaties

- Declaration on the European Standards of education and training in professional psychology – EuroPsy (EFPA)

- Training Standards for Psychologists specializing in Psychotherapy (EFPA)

- Carta Ethica or Charter of Professional Ethics for Psychologists (EFPA)

- Beroepsprofiel van de psychotherapeut in België

 

Dossiers

Hier wil de VVPAZ graag links leggen naar dossiers op de websites van haar leden. Hoe u een eenvoudige website kunt maken, kunt u hier lezen.

Voor alle relevante dossiers: klik hier.

VVPAZ

Nuttige Links

VVPAZ