Sponsoring VVPAZ

Betreft:         Structurele sponsoring Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen   
                    Evenementsponsoring Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen
                    (Brussel, symposium 18 oktober 2016)

 
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
 
Wanneer u dit bericht leest, dan is dat omdat een of meerdere van onze leden u als mogelijke sponsor van onze vereniging of van ons symposium getipt hebben.
Op 18 oktober organiseren we in Brussel een symposium voor onze leden.
We zouden graag de volgende twee onderwerpen bespreken:
-      Wachtdiensten, spoedgevallen en intensieve zorgen.   De rol en de plaats van de ziekenhuispsycholoog.
-      De aanslagen van 22 maart; ervaringen en leerpunten.

Agenda:
Over wachtdiensten, spoedgevallen en intensieve zorgen.
-          De psycholoog op spoed
-          De psycholoog op intensieve
-          De oproepbare psycholoog
-          De organisatie van wachtdiensten
Over de ervaringen met de aanslagen van 22 maart 2016 en hoe psychologische diensten in ziekenhuizen zich daarop moeten organiseren.
-          We laten psychologen aan het woord, die betrokken waren in de zorg op en na 22/3.
-          We hebben het over de vaardigheden, waar psychologen best over beschikken om met dergelijke rampen om te gaan.   Hoe                kunnen ziekenhuispsychologen zich voorbereiden op dergelijke en soortgelijke rampen?
-          Spreken is zilver, zwijgen is goud?   Helpt praten altijd?
-          We hebben het over zorg voor zorgenden.
In dat kader zoeken wij naast financiële steun, ook naar schrijfblokken, balpennen, tasjes … maar ook naar sponsors voor de koffiepauzes, de lunch en de receptie.
Vanzelfsprekend zoeken wij ook naar firma’s en organisaties, die door het plaatsen van een stand of het meegeven van documentatie kunnen bijdragen tot het informatief en wetenschappelijk karakter van ons symposium. 
De VVPAZ is een feitelijke vereniging van Vlaamse ziekenhuispsychologen.  De VVPAZ wil een minimum van middelen en energie  besteden aan interne organisatie en administratie om zich maximaal te kunnen bezig houden met het inhoudelijke werk.  Er is een permanent contact tussen de leden onderling via een besloten webstek, een forum, een nieuwsgroep en via Twitter.  Er zijn werkvergaderingen, bijeenkomsten voor alle leden in de vorm van opleidingen, overleggroepen, symposia, …
Het aantal in ziekenhuizen werkende psychologen wordt op een 800-tal geraamd.  Wij trachten die allemaal lid te maken van onze vereniging.  Op vandaag hebben we 450 leden.
Wilt u de ziekenhuispsychologen bereiken met informatie over uw product of hen bekend maken met uw organisatie? Wij bieden u deze unieke mogelijkheid.   De VVPAZ is immers ook op zoek naar een drietal structurele sponsors, sponsors die op een eerder continue basis de werking van de vereniging helpen dragen en daarvoor ook een permanente return on investment krijgen van de VVPAZ. 
Wij vragen een financiële steun en u krijgt in return een vaste plaats voor uw doorklikbaar logo op onze webstek, op ons briefpapier, op al onze schriftelijke communicatie, de mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op onze grotere evenementen, het doorsturen van uw op maat van onze leden geknipte informatie (zoals nieuwe publicaties, nieuwe testen, aankondigingen, … ) in de mate dat ze voor onze leden relevant kan zijn. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om uw eigen voorstellen terzake te onderzoeken.
Wil voor bijkomende vragen of voorstellen hieromtrent contact opnemen met:
·    Prof. Dr. Chris Schotte (Head Department Clinical Psychology at UZ Brussel and Professor, Faculty Psychology at the Vrije              Universiteit Brussel): 02 4763461
·    Wim Schrauwen (Head of Department of Medical Psychology UZ Gent): 09 3325296
·    Decorte Stefaan, Secretaris van VVPAZ: 050 452473 (in het AZ Sint-Jan te Brugge) of 050/674767 (Centrum voor Medico-Legale Psychologie)
Wij leggen onze afspraken schriftelijk vast en zorgen voor de afgesproken return.

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en vragen u om ons voorstel in overweging te willen nemen.

Met vriendelijke groeten en met de meeste hoogachting,
Stefaan Decorte
Secretaris VVPAZ

Onze huidige sponsors:

Hoofdsponsor:
Structurele sponsor:
Eventsponsor:

Onze vroegere hoofdsponsors:

 Wij bedanken Scienceplus, die ons gedurende twee jaar als hoofdsponsor gesteudn heeft.

Science Plus hoofdsponsor VVPAZ

Onze Structurele sponsors:

misschien komt uw logo hier?

Onze vroegere sponsors:

Wij bedanken Mind-Machine, die ons gedurende twee jaar als sponsor gesteund heeft.

Kantoor


 Onze evenementsponsors:

Betreft:           Structurele sponsoring Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

De psychologie neemt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg.  Steeds meer psychologen werken op steeds meer verschillende diensten van ziekenhuizen (van neonatologie over pediatrie tot geriatrie en palliatieve zorg).   Men vindt steeds meer psychologen in oncologische centra, pijnklinieken, rugscholen, obesitasklinieken, … in eigenlijk alle mogelijke specialismen van een ziekenhuis. 

De VVPAZ is een feitelijke vereniging van Vlaamse ziekenhuispsychologen.  De VVPAZ wil een minimum van middelen en energie  besteden aan interne organisatie en administratie om zich maximaal te kunnen bezig houden met het inhoudelijke werk.  Er is een permanent contact tussen de leden onderling via een besloten forum en nieuwsgroep.   Er zijn werkvergaderingen, bijeenkomsten voor alle leden in de vorm van opleidingen, overleggroepen, symposia, …

Het aantal in ziekenhuizen werkende psychologen wordt op een 800- à 1000-tal geraamd.  Wij trachten die allemaal lid te maken van onze vereniging.  Op enkele maanden tijd is ons ledenaantal reeds geklommen tot 237 (15 maart 2013).

Wilt u straks de zowat 800 ziekenhuispsychologen bereiken met informatie over uw product of hen bekend maken met uw organisatie? Wij bieden u deze unieke mogelijkheid.

  

De VVPAZ is immers op zoek naar een 4-tal structurele sponsors, sponsors die op een eerder continue basis de werking van de vereniging helpen dragen en daarvoor ook een permanente return on investment krijgen van de VVPAZ.  Daarbij denken wij niet aan de grote bedragen, maar aan partners waarmee wij een eerder vaste relatie kunnen opbouwen. 

We bieden ook de mogelijkheid om als sponsor vermeld te worden op de sponsorpagina van onze webstek. 

Wij vragen een financiële steun en u krijgt in return, afhankelijk van uw engagement, een vaste plaats voor uw doorklikbaar logo op onze webstek, op ons briefpapier, onze facebookpagina, op al onze communicatie, de mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op onze grotere evenementen, het doorsturen van uw op maat van onze leden geknipte informatie (zoals nieuwe publicaties, nieuwe testen, aankondigingen, … ). Vanzelfsprekend zijn wij bereid om uw eigen voorstellen terzake te onderzoeken. 

Wil voor bijkomende vragen of voorstellen hieromtrent contact opnemen met:

 

Met vriendelijke groeten en met de meeste hoogachting,

 Stefaan Decorte

Secretaris Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

sponsor1 sponsor 2sponsor 3komt uw logo hier?

Betreft:          

Evenementsponsoring Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

De

VVPAZ organiseert op regelmatige basis evenementen voor haar leden.

U kunt ons steeds ondersteunen bij de organisatie van deze activiteiten, die aangekondigd worden op onze rubriek Nieuws en Aankondigingen.

Wij zorgen voor de afgesproken return.

Wil voor bijkomende vragen of voorstellen hieromtrent contact opnemen met:

 

Met vriendelijke groeten en met de meeste hoogachting,

Stefaan Decorte

Secretaris Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

Sponsoringtarieven

sponsoringtarieven

Betreft:    Onze regels inzake sponsoring:

 

VVPAZ