vvpaz3

Aan:                Alle leden van VVPAZ

 

Betreft:            De financiering van psychologen in ziekenhuizen?

 

 

Beste,

 

We willen uw medewerking vragen aan een onderzoek naar de kostenplaats, de financiering, de subsidiëring van psychologen in ziekenhuizen.

We willen vooreerst opmerken dat het werk van psychologen in ziekenhuizen van een toenemende belangstelling en waardering kan genieten.   We werken veel en we werken goed.  Er is meestal teveel werk, werk voor meer psychologen, die niet worden aangeworven “omdat er geen geld voor is”. 

Psychologen in ziekenhuizen krijgen vaak te horen dat ze aan het ziekenhuis en/of aan de dokters “veel geld kosten en dat ze weinig opbrengen”. 

Daarbij maakt men abstractie van: 

-         wat psychologen aan meerwaarde betekenen voor de patiënten, hun families, de andere gezondheidszorgberoepen, het ziekenhuisbeleid, de gezondheidszorg in het algemeen.

-         wat het ziekenhuis (de artsen) alleen maar aan inkomsten kan genereren omdat de wetgeving verplicht dat een medische prestatie maar kan worden uitgevoerd en aangerekend mits de tussenkomst van een psycholoog.

-         wat psychologen aan eigen consultatiegelden volledig afdragen aan het ziekenhuis.

-         wat de aanwezigheid van psychologen voor het ziekenhuis opbrengt als gevolg van een snellere turnover van patiënten (omdat men sneller zicht heeft op factoren, die een chronische opname in de hand werken).

-         het feit dat psychologen in vergelijking met andere universitair geschoolde ziekenhuismedewerkers veel minder kosten (zowel wat hun loon als wat hun werkingskosten betreft). 

-         Het feit dat psychologen soms op andere kostenplaatsen worden gezet als er een financiering is van die psychologen (bijvoorbeeld vanuit het kankerplan), waardoor wat zij opbrengen op die kostenplaats  wordt geïnd, terwijl wat zij kosten (aan ruimte en verbruikte materialen) op de kostenplaats van de psychologische dienst terecht komt. 

We vernemen dat ziekenhuizen soms te weinig gebruik maken van de bestaande mogelijkheden om psychologen passend te laten financieren, dat sommige psychologen voor (een deel van) hun loon afhankelijk zijn van de arts waarvoor ze werken, terwijl andere ziekenhuizen dan weer erg creatief zijn in het vinden van financieringsmogelijkheden van hun psychologen. 

Naar aanleiding van de vorige werkvergadering werd daarom besloten om bij onze leden na te gaan of zij weten op welke manier zij gefinancierd worden en op welke kostenplaats zij staan.

We willen de op die manier verzamelde kennis verspreiden en zodoende de aanwezigheid van psychologen in ziekenhuizen vergemakkelijken en bevorderen. 

 

Wat wij concreet van u vragen?

 

Op welke manier(en) wordt u gefinancierd in het ziekenhuis?

en

Op welke kostenplaats(en) staat u in het ziekenhuis.  Laat niet na aan te geven of wat u kost op een andere kostenplaats staat als wat u opbrengt voor het ziekenhuis. 

Hebt u weet van collega’s, die op een bijzondere, creatieve of ongewone manier gefinancierd worden, laat het ons dan weten.

Door op verzenden te drukken wordt de informatie doorgestuurd naar de secretaris van VVPAZ. 

De door u toegestuurde informatie wordt geanonimiseerd.

 

Op de pagina’s 17 t.e.m. 24 van het onderstaande document kunt u reeds een beperkt overzicht vinden van de meest courante financieringsmogelijkheden van psychologen (andere dan het zorgprogramma oncologie).

 

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/12444482.pdf

 

 

Met vriendelijke groeten en met de meeste hoogachting,

 

Stefaan Decorte

Secretaris Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen


Naam

Uw e-mailadres

Telefoonnummer

Op welke manier(en) wordt u gefinancierd in het ziekenhuis?

en

Op welke kostenplaats(en) staat u in het ziekenhuis.  Laat niet na aan te geven of wat u kost op een andere kostenplaats staat als wat u opbrengt voor het ziekenhuis. 

Hebt u weet van collega’s, die op een bijzondere, creatieve of ongewone manier gefinancierd worden, laat het ons dan weten.

Door op verzenden te drukken wordt de informatie doorgestuurd naar de secretaris van VVPAZ. 

De door u toegestuurde informatie wordt geanonimiseerd.