IF-IC Nieuwe functieclassificatie

VVPAZ heeft eerder al haar ongerustheid geuit over de onderschatting van de beroepszwaarte van psychologen in ziekenhuizen.  U vindt hierover een brief in ons archief: hier.

We kregen recent talloze vragen van collega's uit algemene ziekenhuizen, maar ook uit psychiatrische ziekenhuizen.   De ongerustheid is groot geworden nu de collega's uit de private sector op 30 april hun nieuwe functie toegewezen zullen krijgen.  We hebben daarom een oud VVPAZ-dossier even up to date gemaakt.  Je kunt het hier vinden.

Wettelijke bronnen:

Cao 28/09/2016 functieclassificatie

Bijlage cao 28/09/2016: formulier voor onderhoud

Bijlagen cao 28/09/2016 functieclassificatie in de functiewijzer

Cao 28/09/2016 rapporteringprocedure

Bijlage cao 28/09/2016 vuistregels

Cao van 11 december 2017 - procedures

Cao van 11 december 2017 - loonmodel

Het barema paritair comité 330:

Dit is het barema dat nu gehanteerd wordt. 

De meest belangrijke documenten:

Voor bijkomende informatie:   Neem dan contact op met vvpaz@telenet.be.